startsida

Välkommen till Insolvens Väst!

Insolvens Väst är en förening som vänder sig till dig som är överskuldsatt eller till dig som sympatiserar med de svårigheter överskuldsatta möter i sin vardag. Med överskuldsatt menar vi de som över en längre tid har problem att betala alla sina räkningar eller de som är på väg att hamna i en sån situation. Vi arbetar på två plan, dels att erbjuda stöd och ge råd till den som lever som överskuldsatt, dels att väcka opinion bland allmänhet och beslutsfattare för att förändra evighetsgäldenärens hopplösa situation. Vi vill lyfta skuldbördan från den enskilda individen. De fyra vanligaste anledningarna till överskuldsättning, eller att en person anses vara kvalificerat insolvent är sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa eller konkurs. Många gånger en kombination av dessa olika anledningar. Straffet står inte i proportion till "brottet", en skilsmässa bör inte kunna förstöra flera tiotalsår av en persons vuxenliv, inte heller som idag en hel barndom. Detta gäller även för sjukdom, en konkurs eller arbetslöshet. Verktygen den överskuldsatte har är för få och för trubbiga. Idag finns i princip bara skuldsanering, alldeles för få lyckas med konststycket att få sin ansökan beviljad. Vi behöver hitta fler möjligheter, fler vägar att gå. Vi arbetar i lokalföreningarna med den enskilde evighetsgäldenären och på riksplanet med opinionsbildning. Vi är många men behöver bli fler. Myndigheterna börjar förstå problematiken men ännu är det mycket att göra. Kontakta oss för mer information eller medlemskap. Insolvens Väst

0737-046295