Sommarläger i Värmland

Insolvens anordnar tillsammans med föreningen Barns Bästa ett sommarläger för familjer på ön Sållaren utanför Karlstad v28 (10-14 juli). Detta för att föräldrar (ensamstående eller bägge) som annars inte skulle ha möjligheter att ta med sina barn på någon semester pga ekonomiska problem skall få en chans att komma iväg på något kul. Logi, mat och aktiviteter är ordnade och lägret är kostnadsfritt. Det finns platser kvar så hör av er om ni är intresserade, först till kvarn. Ring 054-2501180 eller maila info@insolvens.se

Insolvens på turné mot barnfattigdom

Idag har Insolvens Karlstad träffat ytterligare en kommun tillsammans med Rädda Barnen. Vi besöker alla kommuner i Värmland och diskuterar barnfattigdomen. Faller projektet väl ut så fortsätter vi i resten av landet under nästa år. Många kommuner har bra handlingsplaner och har infört förbättringar som verkligen gör skillnad för barnen. Tanken är att kommunerna tar till sig alla bra idéer och att beslut tas ur barnperspektiv. Vi och Rädda barnen kommer att sammanställa allt i en rapport under hösten.

Sommarläger

Insolvens Landskrona har platser kvar till ett sommarläger i Skånes Fagerhult. Det går av stapeln v. 30, måndag - torsdag och riktar sig till barn och ungdomar mellan 10 - 20 år. Ledare finns på plats. Mer info kan Berndt Jönsson ge, tel 070-4926210

Vräkta barn

Trots regeringens nollvision kring vräkning av barn så ökade antalet med 5% under 2011. Totalt 663 barn blev "hemlösa". För det är sällan en bra lösning att flytta barn från invanda miljöer,de kanske måste byta skola och inte kunna ta hem kompisar till ett tillfälligt boende. Inga barn hamnar på gatan, men det kan ju knappast kallas ett hem om familjen hamnar på hotell eller vandrarhem. En tidig insats för dem som hamnat i tillfällig ekonomisk knipa är att föredra, det kanske handlar om att socialen går in och betalar en hyra eller två tills man kommit på fötter.

Konferens Barnfattigdom

Rädda Barnen i samarbete med Länsstyrelsen bjuder in till heldag den 9 oktober 2011 på Hotell Gustaf Fröding i Karlstad. Deltagare bjuds på fördjupad kunskap genom föreläsningar av Rädda Barnen, föreningen Insolvens och Karlstad Universitet. Vi kommer tillsammans att delge varandra goda exempel på vad som görs idag, samt hur vi kan utveckla vårt arbete med att motverka och förebygga barnfattigdom. Riktad inbjudan skickas till ordförande/vice ordförande i Värmlands kommunstyrelser och fullmäktige, socialnämnder i Värmland och medlemsrörelsen i Rädda Barnen region väst och medlemsrörelsen i föreningen Insolvens samt lokala partiföreträdare i Värmlands distrikt m fl För mer information kontakta: 08-6989251

Almedalen

Insolvens kommer för sjätte året i rad att delta på Almedalsveckan. Fredagen den 8 juli har vi vårt eget seminarium med temat ”Barnfattigdom = Fattiga Föräldrar”. Deltagare i panelen: BRIS, BO, Majblomman, Rädda Barnen, Kronofogden m.fl. Alla pratar om barnfattigdomen, men det är ju förstås inte barnen som är fattiga utan deras föräldrar. Vad kan vi som organisationer med gemensamma krafter göra för att barnen ska få det bättre? Vad har politikerna för konkreta förslag på lösningar? Det ska bli spännande att höra under seminariet. Vi kommer förstås också att göra vårt bästa för att synas under veckan, och lobba hårt för våra frågor. Läs mer här: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/8121

Temadialog i Rosenbad om barn i ekonomiskt utsatta familjer

Deltagare var bland andra Fredrik Malmberg, barnombudsman, Maria Larsson, barn- och äldreminister, Socialstyrelsen, UNICEF, BRIS, Majblomman, barnombudsmän från Finland och Danmark, Svenska Kyrkan,  Konsumentverket, Rädda Barnen, Socialdepartementet och Lena Nordqvist, ordförande Insolvens. Alla organisationer fick uppge två frågor som känns viktiga för oss. Insolvens skrev om barns vräkning samt rätten för barn att träffa båda sina föräldrar ( även när umgängesföräldern har löneutmätning). Under dagen fick varje organisation berätta lite om hur vi vill att det ska se ut, och sedan arbetade vi i grupp kring de frågor vi vill lyfta särskilt. Det känns som om vi är överens i de flesta frågorna, och Maria Larsson fick med sig många tankar och idéer från de olika organisationerna. Vi fick också höra lite om hur BO jobbar i de andra nordiska länderna. Fler temadialoger kommer att ordnas under 2011, och det är glädjande att många organisationer nu uppmärksammar ”våra” barn. Vi har uppmärksammat Rädda Barnen om att deras statistik gällande fattiga barn inte stämmer eftersom man inte räknar med föräldrar som har löneutmätning, ca 104.000 personer. De kommer att titta på det till nästa rapport.

Seminarium BRIS

Insolvens har deltagit i ett seminarium hos BRIS. En mycket intressant dag om hur vi ska stärka barnskyddet i Sverige och möta de utsatta barnens behov. Vi fick höra hemska historier från BRIS och barnläkare, och det visades fruktansvärda bilder på ett misshandlat spädbarn. I panelen:  Maria Larsson, barn- och äldreminister, Ulrika Carlsson, ordförande i Riksdagens tvärpolitiska barngrupp, Fredrik Lundh Sammeli, vice ordförande i Riksdagens tvärpolitiska barngrupp och Fredrik Malmberg, Barnombudsman.