Insolvens på turné mot barnfattigdom

Idag har Insolvens Karlstad träffat ytterligare en kommun tillsammans med Rädda Barnen. Vi besöker alla kommuner i Värmland och diskuterar barnfattigdomen. Faller projektet väl ut så fortsätter vi i resten av landet under nästa år. Många kommuner har bra handlingsplaner och har infört förbättringar som verkligen gör skillnad för barnen. Tanken är att kommunerna tar till sig alla bra idéer och att beslut tas ur barnperspektiv. Vi och Rädda barnen kommer att sammanställa allt i en rapport under hösten.

Vräkta barn

Trots regeringens nollvision kring vräkning av barn så ökade antalet med 5% under 2011. Totalt 663 barn blev "hemlösa". För det är sällan en bra lösning att flytta barn från invanda miljöer,de kanske måste byta skola och inte kunna ta hem kompisar till ett tillfälligt boende. Inga barn hamnar på gatan, men det kan ju knappast kallas ett hem om familjen hamnar på hotell eller vandrarhem. En tidig insats för dem som hamnat i tillfällig ekonomisk knipa är att föredra, det kanske handlar om att socialen går in och betalar en hyra eller två tills man kommit på fötter.

Konferens Barnfattigdom

Rädda Barnen i samarbete med Länsstyrelsen bjuder in till heldag den 9 oktober 2011 på Hotell Gustaf Fröding i Karlstad. Deltagare bjuds på fördjupad kunskap genom föreläsningar av Rädda Barnen, föreningen Insolvens och Karlstad Universitet. Vi kommer tillsammans att delge varandra goda exempel på vad som görs idag, samt hur vi kan utveckla vårt arbete med att motverka och förebygga barnfattigdom. Riktad inbjudan skickas till ordförande/vice ordförande i Värmlands kommunstyrelser och fullmäktige, socialnämnder i Värmland och medlemsrörelsen i Rädda Barnen region väst och medlemsrörelsen i föreningen Insolvens samt lokala partiföreträdare i Värmlands distrikt m fl För mer information kontakta: 08-6989251

Konferens om att bekämpa fattigdom och social utestängning

Under 2010 hade vi en rad aktiviteter tillsammans med EAPN (European AntiPoverty Network) och studieförbundet Sensus kring ”Fattigdomsåret”. Vi anordnade konferenser och studiecirklar. Detta arbete kommer att fortsätta under 2011-2014. Olika projekt kommer under 2011, bl a en konferens i Göteborg i september. Det är inte klart än vilken roll Insolvens kommer att ha i projekten, men vi rapporterar när vi vet mer. Läs mer: http://www.temafattigdom.se/fakta/

Almedalen

Insolvens kommer för sjätte året i rad att delta på Almedalsveckan. Fredagen den 8 juli har vi vårt eget seminarium med temat ”Barnfattigdom = Fattiga Föräldrar”. Deltagare i panelen: BRIS, BO, Majblomman, Rädda Barnen, Kronofogden m.fl. Alla pratar om barnfattigdomen, men det är ju förstås inte barnen som är fattiga utan deras föräldrar. Vad kan vi som organisationer med gemensamma krafter göra för att barnen ska få det bättre? Vad har politikerna för konkreta förslag på lösningar? Det ska bli spännande att höra under seminariet. Vi kommer förstås också att göra vårt bästa för att synas under veckan, och lobba hårt för våra frågor. Läs mer här: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/8121