Vräkta barn

Trots regeringens nollvision kring vräkning av barn så ökade antalet med 5% under 2011. Totalt 663 barn blev "hemlösa". För det är sällan en bra lösning att flytta barn från invanda miljöer,de kanske måste byta skola och inte kunna ta hem kompisar till ett tillfälligt boende. Inga barn hamnar på gatan, men det kan ju knappast kallas ett hem om familjen hamnar på hotell eller vandrarhem. En tidig insats för dem som hamnat i tillfällig ekonomisk knipa är att föredra, det kanske handlar om att socialen går in och betalar en hyra eller två tills man kommit på fötter.

Medicin på Apoteket

Vi har tidigare haft problem med att medlemmar/skuldsatta har haft problem att lösa ut viktiga mediciner på Apoteket då man inte har haft råd kontant och haft betalningsanmärkningar och blivit nekad kredit. I nuläget har de flesta Apotek (iaf de stora kedjorna) avtal med Payex för kreditprövning och här gäller att man kan ha EN betalningsanmärkning samt inget skuldsaldo sen tidigare för medicin så kan man få kredit. I annat fall gäller (iaf i Karlstad) att om du redan har försörjningsstöd så tar du kontakt med din handläggare och ber om en rekvisition, lämna uppgift om vad du behöver och var du vill hämta ut det. Om du inte är inskriven för försörjningsstöd så tar du kontakt med ingången på socialtjänsten, antingen genom besök på socialtjänstens kontor på Handelsgatan i Karlstad eller genom att först ringa, vxl: 054-5400000, be om ingången. Ta med banköversikt så skall du kunna få ut en rekvisition direkt.

Konferens Barnfattigdom

Rädda Barnen i samarbete med Länsstyrelsen bjuder in till heldag den 9 oktober 2011 på Hotell Gustaf Fröding i Karlstad. Deltagare bjuds på fördjupad kunskap genom föreläsningar av Rädda Barnen, föreningen Insolvens och Karlstad Universitet. Vi kommer tillsammans att delge varandra goda exempel på vad som görs idag, samt hur vi kan utveckla vårt arbete med att motverka och förebygga barnfattigdom. Riktad inbjudan skickas till ordförande/vice ordförande i Värmlands kommunstyrelser och fullmäktige, socialnämnder i Värmland och medlemsrörelsen i Rädda Barnen region väst och medlemsrörelsen i föreningen Insolvens samt lokala partiföreträdare i Värmlands distrikt m fl För mer information kontakta: 08-6989251

Samarbete med Kronofogden

Vi gillar Kronofogden för ett bra förebyggande arbete för att människor ska slippa överskuldsättning. Deras nya kundtjänst och informativa hemsida är också till hjälp för många. Vi samarbetar med deras förebyggande enhet och sitter med i deras insynsråd.

Konferens om att bekämpa fattigdom och social utestängning

Under 2010 hade vi en rad aktiviteter tillsammans med EAPN (European AntiPoverty Network) och studieförbundet Sensus kring ”Fattigdomsåret”. Vi anordnade konferenser och studiecirklar. Detta arbete kommer att fortsätta under 2011-2014. Olika projekt kommer under 2011, bl a en konferens i Göteborg i september. Det är inte klart än vilken roll Insolvens kommer att ha i projekten, men vi rapporterar när vi vet mer. Läs mer: http://www.temafattigdom.se/fakta/

Almedalen

Insolvens kommer för sjätte året i rad att delta på Almedalsveckan. Fredagen den 8 juli har vi vårt eget seminarium med temat ”Barnfattigdom = Fattiga Föräldrar”. Deltagare i panelen: BRIS, BO, Majblomman, Rädda Barnen, Kronofogden m.fl. Alla pratar om barnfattigdomen, men det är ju förstås inte barnen som är fattiga utan deras föräldrar. Vad kan vi som organisationer med gemensamma krafter göra för att barnen ska få det bättre? Vad har politikerna för konkreta förslag på lösningar? Det ska bli spännande att höra under seminariet. Vi kommer förstås också att göra vårt bästa för att synas under veckan, och lobba hårt för våra frågor. Läs mer här: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/8121

Temadialog i Rosenbad om barn i ekonomiskt utsatta familjer

Deltagare var bland andra Fredrik Malmberg, barnombudsman, Maria Larsson, barn- och äldreminister, Socialstyrelsen, UNICEF, BRIS, Majblomman, barnombudsmän från Finland och Danmark, Svenska Kyrkan,  Konsumentverket, Rädda Barnen, Socialdepartementet och Lena Nordqvist, ordförande Insolvens. Alla organisationer fick uppge två frågor som känns viktiga för oss. Insolvens skrev om barns vräkning samt rätten för barn att träffa båda sina föräldrar ( även när umgängesföräldern har löneutmätning). Under dagen fick varje organisation berätta lite om hur vi vill att det ska se ut, och sedan arbetade vi i grupp kring de frågor vi vill lyfta särskilt. Det känns som om vi är överens i de flesta frågorna, och Maria Larsson fick med sig många tankar och idéer från de olika organisationerna. Vi fick också höra lite om hur BO jobbar i de andra nordiska länderna. Fler temadialoger kommer att ordnas under 2011, och det är glädjande att många organisationer nu uppmärksammar ”våra” barn. Vi har uppmärksammat Rädda Barnen om att deras statistik gällande fattiga barn inte stämmer eftersom man inte räknar med föräldrar som har löneutmätning, ca 104.000 personer. De kommer att titta på det till nästa rapport.