Överskuldsättning

Snabbfakta om överskuldsättning

  • Över 100 000 personer har en pågående löneutmätning. Siffran inkluderar inte antalet överskuldsatta utan utmätningsbar inkomst. De är ca 200 000 personer.
  • 492 030 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten, 1793 personer av dessa är omyndiga.
  • Ingen statistik finns över antalet barn som lever i familjer med löneutmätning.
  • 13 % av Sveriges barn lever i fattigdom. (Källa Rädda barnen). Barn i familjer med löneutmätning har inte räknats med.
  • Under första kvartalet 2011 vräktes 173 barn
  • De fyra vanligaste anledningarna till ekonomiskt obestånd är: sjukdom, arbetslöshet, konkurs och skilsmässa.
  • Under första kvartalet 2011 beviljades totalt 1734 personer skuldsanering. 1253 personer fick avslag på sin ansökan.
  • Nästan hälften av dem som söker skuldsanering är sjuka.
  • Självmordsfrekvensen hos överskuldsatta är 33% högre än normalfrekvensen.
  • 400 - 600.000 personer räknas som överskuldsatta i Sverige. Kostnaden för samhället beräknas till 30 - 50 miljarder / år i produktionsbortfall och sjukdom.